THÍ ĐIỂM GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG THÔNG MINH SMART LIGHTING

Hệ thống điều khiển chiếu sáng thông minh trong nhà và ngoài trời với công nghệ SEAK powerline (giám sát và điều khiển qua đường dây điện hiện hữu kết nối từ tủ điện đến đèn chiếu chiếu sáng).
– Tăng / giảm cường độ chiếu sáng từ 0%-100% ngay lập tức cho từng đèn, từng khu vực hoặc tất cả.
– Quản lý lịch trình chiếu sáng theo thời gian, mùa, thời tiết … mọi lúc mọi nơi
– Chuẩn đoán đèn theo trạng thái: bật / tắt, hư hỏng của từng bộ phận, tuổi thọ, …
– Xác định vị trí GPS của tủ điện và cột đèn theo thời gian thực.
– Quản lý tập trung Local hoặc VNPT cloud qua Internet
– Tổng hợp báo cáo, thống kê, giám sát điện năng