Hệ thống OpenScape Contact Center

OpenScape Contact Center là giải pháp tương tác khách hàng hoàn hảo của Unify, tăng cường khả năng phân phối cuộc gọi tự động (ACD – Automated Call Distribution) sẵn có của các hệ thống tổng đài OpenScape 4000, OpenScape Voice  bằng khả năng định tuyến đa phương tiện thông minh dựa trên cơ sở kỹ năng các điện thoại viên đảm bảo rằng những cuộc gọi của khách hàng dù thông qua bất kỳ kênh liên lạc nào, thoại, e-mail, WEB, đều được phục vụ bởi những những nguồn lực thích hợp và tối ưu nhất.

OpenScape Contact Center cho phép xây dựng một trung tâm trả lời với quy mô đến 1500 điện thoại viên hoạt động (active agent) với cấu hình độc lập hay đến 3,750 điện thoại viên hoạt động với cấu hình nối mạng (networking).

Máy chủ OpenScape Contact Center Server liên kết và điều khiển các chức năng khác nhau của toàn hệ thống bao gồm:

 • Quản trị cấu hình
 • Điều khiển định tuyến
 • Giao tiếp với máy chủ truyền thông (Hicom/HiPath Communication Server)
 • Định tuyến thư điện tử (e-mail), kết nối với máy chủ E-mail Server ngoài
 • Điều khiển cộng tác Web (Web collaboration), kết nối với máy chủ Web Server ngoài
 • Dịch vụ gọi lại (Callback)
 • Bộ dẫn hướng cuộc gọi (Call Director)
 • Cung cấp các thông tin trạng thái thời gian thực và thông số thống kê của hệ thống cho các ứng dụng khách
 • Thống kê và lưu trữ các dữ liệu hoạt động của toàn hệ thống
 • Liên kết mạng (networking)
 • Các giao diện mở cho tích hợp ứng dụng

OpenScape Contact Center Server kết nối với máy chủ truyền thông OpenScape 4000 và các ứng dụng khách (OpenScape Contact Center Client) thông qua môi trường mạng LAN (TCP/IP).

Mô hình kết nối hệ thống OpenScape Contact Center

SẢN PHẨM

50
Posted in:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *