Lĩnh vực hoạt động

Trên cở sở định hướng phát triển chiến lược của công ty VNPT Technology, chúng tôi tập trung phát triển theo các lĩnh vực vực chính sau:

  •  Xây dựng các giải pháp để tối ưu hóa mạng lưới với tính hiệu quả cao nhất, chất lượng cao nhất với mức giá hợp lý nhất.
  • Thiết kế và sản xuất các thiết bị điện tử phục vụ cho yêu cầu của từng giải pháp cụ thể.
  • Cung cấp các hệ thống viễn thông, hệ thống nguồn viễn thông, phụ kiện, và các thiết bị đầu cuối.
  • Tư vấn và hỗ trợ từ xa các vấn đề kỹ thuật để vận hành mạng lưới.
  • Bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị hệ thống chuyển mạch, hệ thống truyền dẫn, phụ kiện và acquy.