Môi trường làm việc

Là một thành viên của VNPT Technology, TELEQ có một văn hóa doanh nghiệp lành mạnh trên cơ sở nền tảng khuyến khích tinh thần làm việc nhóm, mọi người cùng nhau chia sẻ thông tin, hỗ trợ nhau trong công việc.
Chúng tôi đã và đang xây dựng một đội ngũ cán bộ nhân viên nhiệt huyết, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có năng lực sáng tạo cùng với việc kế thừa kinh nghiệm quản lý, tác phong làm việc chuyên nghiệp. Với chúng tôi, mỗi cán bộ nhân viên là một nhân tố không thể thiếu, trực tiếp tạo nên sự thành công của Công ty.